Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia


Początki Miejskiego Ośrodka Kultury sięgają roku 1973, kiedy to 28 kwietnia decyzją Gminnej Rady Narodowej został powołany Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Wisniczu. Jego pierwszym dyrektorem była Pani Maria Szczepaniak. Do działalności kulturalno-merytorycznej zostały przydzielone lokale mieszczące się w kamienicy pod nr Rynek 16. Starsi mieszkańcy zapewne pamiętają nie tylko pomieszczenia biurowe i pracownie w tym budynku, ale również niewielką salę widowiskową, w której odbywały się spektakle sceniczne, zajęcia ogniska muzycznego, oraz próby grupy teatralnej i grupy śpiewaczej, a w pomieszczeniach na parterze zajęcia kółka plastycznego i rytmiki.

Z chwilą podjęcia decyzji o pracach renowatorsko-konserwatorskich przy wiśnickim ratuszu, w którym mieściła się administracja Gminy, poszczególne referaty magistratu zostały przeniesione do pomieszczeń użytkowanych przez GOK. Wtedy tez wspomniana sala widowiskowa została podzielona ściankami działowymi o lekkiej konstrukcji, na małe, tymczasowe biura dla Urzędu Gminy. GOK zastępczo otrzymał do działalności merytorycznej dwa parterowe pomieszczenie mieszczące się w ówczesnym budynku, tzw. „Domu Partii”, a Sala widowiskowa została zorganizowana w Domu Strażaka. W między czasie odbywał się także remont i rozbudowa budynku znanego z czasów międzywojennych jako apteka Brzękowskiego, z docelowym przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Nowym Wiśniczu.

Dopiero w roku 1989 administracja Gminy została zameldowana pod nowym adresem - Rynek 38, a Ośrodek Kultury ponownie mógł wrócić do kamienicy pod nr 16, ale do dyspozycji otrzymał już tylko trzy pomieszczenia (bez salki widowiskowej, kolejne pokój biurowy dopiero w 1997 r.), w których prowadził działalność merytoryczną i kulturalno-edukacyjną. W roku 1992 zapadła decyzja o likwidacji regularnej działalności „Kina Szreniawa”, demontażu pochylni z kinowymi fotelami oraz przekształceniu obiektu w salę widowiskowo-teatralną z ustawianymi krzesłami, co dodatkowo pozwoliło na organizowanie zajęć ruchowych oraz prób zespołu pieśni i tańca. Kolejny remont sali kinowej miał miejsce w 2007r. Przywrócono aranżację widowni z krzesłami zamontowanymi na podestach pochylni w ustawieniu teatralno-kinowym, jednak nadając jej charakter kameralnej, widowiskowo-konferencyjnej auli. Ale o funkcjonalność każdego lokalu decydują pomieszczenia techniczne zaplecza, z wykorzystaniem na pracownie tematyczne, salki do prób i zajęć taneczno- ruchowych i garderoby a tych niestety sala kinowa w swojej konstrukcji nie posiada.

W grudniu 1994 roku Nowy Wiśnicz odzyskał prawa miejskie utracone w roku 1934. Oficjalna zmiana nazwy instytucji z Gminnego na Miejski Ośrodek Kultury nastąpiła w pierwszych miesiącach 1995 r. I o ile status miejskości pozytywnie wpłynął na wiele płaszczyzny życia, to jednak problem funkcjonalności lokalowej w instytucji pozostawał nadal nierozwiązany a realizowane przedsięwzięcia niejednokrotnie były narażone na logistyczno-lokalowe utrudnienia.

Przez wiele lat swojej bytności w kamienicy Rynek 16, MOK współegzystował z innymi instytucjami (ZUK, GZASiP, MOPS) oraz lokatorami zamieszkującymi parter i poddasze. O ile sąsiedztwo i współpraca zawsze były wzorcowe, to jednak pierwotne założenie stworzenia z tej kamienicy domu kultury, nigdy się nie ziściły.

W roku obchodów 400-lecia lokacji miasta, historia Wiśnicza pisze nowy rozdział, również dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Po 44 latach różnych perypetii lokalowych, MOK zyskał nową siedzibę w kamienicy Rynek 6. Niezależny budynek nie tylko oferuje lepsze standardy, ale również stwarza nowe perspektywy. W układzie pomieszczeń, parter został przeznaczony na usługi ksero-graficzne i redakcję „Wiadomości Wiśnickich”. Piętro przeznaczono do działalności merytorycznej, a poddasze zostanie zaadoptowane na cele magazynowo-garderobiane z możliwością wypożyczania strojów. Kamienica posiada jeszcze dwa niezależne pomieszczenia, które na dzień dzisiejszy są wynajęte na działalność gospodarczą. Ale w przyszłości... Tak, czy inaczej, drzwi MOK-u, jak dotychczas będą szeroko otwarte dla wszystkich.

Leszek Marszałek


 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Kartka z kalendarza:

 

Dołącz do nas na FB

Zapraszamy do udziału

 

Rodzinny Rajd Rowerowy - Trasy