Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia


Początki Miejskiego Ośrodka Kultury sięgają roku 1973, kiedy to 28 kwietnia decyzją Gminnej Rady Narodowej został powołany Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Wisniczu. Jego pierwszym dyrektorem była Pani Maria Szczepaniak. Do działalności kulturalno-merytorycznej zostały przydzielone lokale mieszczące się w kamienicy pod nr Rynek 16. Starsi mieszkańcy zapewne pamiętają nie tylko pomieszczenia biurowe i pracownie w tym budynku, ale również niewielką salę widowiskową, w której odbywały się spektakle sceniczne, zajęcia ogniska muzycznego, oraz próby grupy teatralnej i grupy śpiewaczej, a w pomieszczeniach na parterze zajęcia kółka plastycznego i rytmiki.

Z chwilą podjęcia decyzji o pracach renowatorsko-konserwatorskich przy wiśnickim ratuszu, w którym mieściła się administracja Gminy, poszczególne referaty magistratu zostały przeniesione do pomieszczeń użytkowanych przez GOK. Wtedy tez wspomniana sala widowiskowa została podzielona ściankami działowymi o lekkiej konstrukcji, na małe, tymczasowe biura dla Urzędu Gminy. GOK zastępczo otrzymał do działalności merytorycznej dwa parterowe pomieszczenie mieszczące się w ówczesnym budynku, tzw. „Domu Partii”, a Sala widowiskowa została zorganizowana w Domu Strażaka. W między czasie odbywał się także remont i rozbudowa budynku znanego z czasów międzywojennych jako apteka Brzękowskiego, z docelowym przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Nowym Wiśniczu.

Dopiero w roku 1989 administracja Gminy została zameldowana pod nowym adresem - Rynek 38, a Ośrodek Kultury ponownie mógł wrócić do kamienicy pod nr 16, ale do dyspozycji otrzymał już tylko trzy pomieszczenia (bez salki widowiskowej, kolejne pokój biurowy dopiero w 1997 r.), w których prowadził działalność merytoryczną i kulturalno-edukacyjną. W roku 1992 zapadła decyzja o likwidacji regularnej działalności „Kina Szreniawa”, demontażu pochylni z kinowymi fotelami oraz przekształceniu obiektu w salę widowiskowo-teatralną z ustawianymi krzesłami, co dodatkowo pozwoliło na organizowanie zajęć ruchowych oraz prób zespołu pieśni i tańca. Kolejny remont sali kinowej miał miejsce w 2007r. Przywrócono aranżację widowni z krzesłami zamontowanymi na podestach pochylni w ustawieniu teatralno-kinowym, jednak nadając jej charakter kameralnej, widowiskowo-konferencyjnej auli. Ale o funkcjonalność każdego lokalu decydują pomieszczenia techniczne zaplecza, z wykorzystaniem na pracownie tematyczne, salki do prób i zajęć taneczno- ruchowych i garderoby a tych niestety sala kinowa w swojej konstrukcji nie posiada.

W grudniu 1994 roku Nowy Wiśnicz odzyskał prawa miejskie utracone w roku 1934. Oficjalna zmiana nazwy instytucji z Gminnego na Miejski Ośrodek Kultury nastąpiła w pierwszych miesiącach 1995 r. I o ile status miejskości pozytywnie wpłynął na wiele płaszczyzny życia, to jednak problem funkcjonalności lokalowej w instytucji pozostawał nadal nierozwiązany a realizowane przedsięwzięcia niejednokrotnie były narażone na logistyczno-lokalowe utrudnienia.

Przez wiele lat swojej bytności w kamienicy Rynek 16, MOK współegzystował z innymi instytucjami (ZUK, GZASiP, MOPS) oraz lokatorami zamieszkującymi parter i poddasze. O ile sąsiedztwo i współpraca zawsze były wzorcowe, to jednak pierwotne założenie stworzenia z tej kamienicy domu kultury, nigdy się nie ziściły.

W roku obchodów 400-lecia lokacji miasta, historia Wiśnicza pisze nowy rozdział, również dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Po 44 latach różnych perypetii lokalowych, MOK zyskał nową siedzibę w kamienicy Rynek 6. Niezależny budynek nie tylko oferuje lepsze standardy, ale również stwarza nowe perspektywy. W układzie pomieszczeń, parter został przeznaczony na usługi ksero-graficzne i redakcję „Wiadomości Wiśnickich”. Piętro przeznaczono do działalności merytorycznej, a poddasze zostanie zaadoptowane na cele magazynowo-garderobiane z możliwością wypożyczania strojów. Kamienica posiada jeszcze dwa niezależne pomieszczenia, które na dzień dzisiejszy są wynajęte na działalność gospodarczą. Ale w przyszłości... Tak, czy inaczej, drzwi MOK-u, jak dotychczas będą szeroko otwarte dla wszystkich.

Leszek Marszałek


 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Kartka z kalendarza:

 

Dołącz do nas na FB

Zapraszamy do udziału