Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekreacja ruchowa

Rekreacja ruchowa

Poniedziałek i czwartek o godz. 18:00
Sala gimnastyczna lustrzana Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 1

 

REGULAMIN ZAJĘĆ FITNESS 
prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu

1. Zajęcia fitness organizowane są przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu, w dalszej części Regulaminu zwanego Organizatorem.
2. W zajęciach fitness mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, w dalszej części regulaminu zwane Uczestnikami, które po zapoznaniu się z warunkami regulaminu oświadczyły, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych proponowanych przez Organizatora i biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
3. W przypadku osób niepełnoletnich korzystanie z oferty Organizatora jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
4. W przypadku zaistniałych problemów zdrowotnych, wszelkich urazów, kontuzji, jak również ciąży uczestnika, należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych proponowanych na zajęciach fitness.
5. W razie złego samopoczucia, niedyspozycji zdrowotnej typu przeziębienie oraz jakichkolwiek przeciwwskazań do wysiłku fizycznego niezwłocznie należy o tym poinformować instruktora.
6. Uczestnicy fitness uiszczają opłatę za zajęcia w kasie Organizatora (MOK Nowy Wiśnicz, ul. Rynek 6, w godz. od 8.00 do 16.00), po zakończeniu okresu rozliczeniowego (pełny miesiąc), zgodnie z listą obecności prowadzoną przez instruktora. Szczegółowy cennik został zawarty w załączniku Nr 1 do regulaminu.
7. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nowym Wiśniczu, ul. Szkolna 1.
8. Zajęcia fitness odbywają się raz w tygodniu po 60 minut według harmonogramu ustalonego przez instruktora.
9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy prywatne, przyniesione przez Uczestników na zajęcia.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny.
11. Na zajęciach obowiązuje używanie obuwia sportowego, przeznaczone do zajęć fitness.
12. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie danych Organizatora. Organizator zobowiązuje się do nie udostępniania tych danych innym osobom i podmiotom oraz informuje o możliwości wglądu i korygowania własnych danych przez Uczestnika.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam się z treścią Regulaminu zajęć fitness prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu i nie mam przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń objętych programem zajęć, oraz akceptuję w/w warunki uczestnictwa w zajęciach.

Cennik opłat
1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne.
2. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie.
3. Miesięczny koszt uczestnictwa wynosi 40,-zł. (słownie: czterdzieści złotych 00/100).
4. Osoby uczęszczające niesystematycznie ponoszą odpłatność 7,-zł za godzinę (słownie: siedem złotych 00/100).
5. Odpłatność za uczestnictwo w zajęciach będzie uiszczana w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu do 15-tego dnia, każdego następnego miesiąca według przedłożonego przez Instruktora wykazu osób uczęszczających na zajęcia.

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Kartka z kalendarza:

 

Dołącz do nas na FB

Zapraszamy do udziału

 

Rodzinny Rajd Rowerowy - Trasy